Onze dirigent

Peter Janka heeft gestudeerd aan de conservatoria in Maastricht (Theorie der Muziek en Accordeon) en Den Haag (Orkest- en Koordirectie). Tijdens zijn studie aan het Koninklijk Conservatorium in Den Haag studeerde hij ook Muziekwetenschappen aan de Universiteit Utrecht.

Peter Janka is een veelzijdig musicus. Hij heeft zo’n 50 operetteproducties gedaan, met zowel amateur- als beroepsgezelschappen. Opera’s heeft hij enkel in concertante uitvoeringen gedaan. Naast opera en operette heeft hij werken van onder andere Brahms, Beethoven, Haydn, Mozart, en Moussorsky gedirigeerd. Op accordeon heeft Peter veel (vooral moderne) werken gedaan. Tevens heeft hij een aantal jaren een Argentijns tangoquintet gevormd, waarmee hij door West-Europa reisde.
Als artistiek leider van Stichting Opera Oranje heeft hij de ‘Petite Messe Solennelle’ van Rossini uitgevoerd met een klein projectkoor dat uit zeer goede en enthousiaste amateurzangers bestond.